« جدول حقوق و مزایا سال 1391»

ردیف

حداقل حقوق و مزایا براساس قانون کار

سال 1391

1

حقوق روزانه

129900

2

حقوق ماهانه

3897000

3

اضافه کار ساعتی

24810

4

جمعه کار

51960

5

شب کاری یک ساعت

6202

6

عیدی یک سال

7794000

7

عیدی یک ماه

649500

8

عائله مندی یک فرزند

389700

9

عائله مندی دو فرزند و بیشتر

779400

10

سنوات یک سال

3897000

11

سنوات یک ماه

324750

12

حق بن

350000

13

حق مسکن

100000

14

هزینه بیمه سهم کارفرما

779400

15

هزینه بیمه سهم صندوق بیمه بیکاری

116910

16

هزینه بیمه سهم کارگر

272790

17

جمع حد متوسط حقوق کارگر در سال 91

6996960

 

تهیه شده:نا صر شفیع آبادی

 

+ نوشته شده توسط ناصرشفیع آبادی در پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت ۱۲ بعد از ظهر |